Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


II. Celoštátna výstava výletkov holubov 25.10 - 26.10. 2008 Slovenská republika

Bolo udelených 44 ČC , 22 ocenení šampión , 15 ocenení víťazná kolekcia a celkový víťaz výstavy .

ČC odovzdáva starosta MČ Košice – Barca p.Krištof František
ČC získali :

Cibuľa Ľudovít na holuba Anglický hrvoliak modrý ( 33 )
Jurko Jozef na holuba Anglický hrvoliak malý – červený ( 69 )
Bocková Dominika na holuba Košoa modrý dronzovošupinatý ( 80 )
Sedlák Rudolf na holuba Kapucín červený ( 84 )
Rúčka Jozef na holuba Pražský krátkozobý letúň modrý sedlatý ( 90 )
Kováčik Jozef na holuba Budapeštiansky letúň bocianikový papučatý ( 116 )
Babicsek Jószef na holuba Čepeľský letúň biely ( 124 ) -H
Staňo Daniel na holuba Slovenský vysokoletúň modrý – pásavý ( 175 )
Gashi Agim na holuba Nišský letúň čierny ( 203 )
Cornea Mihai Marcel na holuba Rumunský holokrký červený ( 204 ) - RO
Stanislav Štefan na holuba Birminghamský kotrmeliak čierny bielohlavý ( 228 )
Rohringer István na holuba Debrecínsky kotrmeliak červený ( 247 ) - H
Karšay Karol na holuba Komárňanský kotrmeliak červený sedlatý ( 292 )
Firic Jozef na holuba Komárňanský kotrmeliak strieborný sedlatý ( 302 )
Kollár Marek na holuba Východoslovenský kotrmeliak čierny ( 317 )
Stanický Anton na holuba Košický kotrmeliak červený sedlatý ( 360 )
Ponický Peter na holuba Košický kotrmeliak modrý sedlatý ( 381 )
Stanislav Štefan na holuba Rakovnícky kotrmeliak červený sedlatý ( 419 )
Papp Zoltán na holuba Botošanský kotrmeliak biely ( 437 ) - RO
Soare Viorel na holuba Botošanský kotrmeliak žltý ( 445 ) - RO
Lako Gyórgy na holuba Galatský kotrmeliak čierny ( 454 ) - RO
Hake Ondrej na holuba Pávik biely ( 540 )
Guniš Ľubomír na holuba Pávik čierny ( 555 )
Leško Ján na holuba King biely ( 996 )
Suchý Jozef na holuba Swift ( 598 )
Zdeb Adam na holuba Poľska straka ( 618 ) - PL
Wiedr Pavel na holuba Sliezska straka ( 620 ) - ČR
Lubaš Lukacs na holuba Bernburský bublák ( 651 ) - PL
Mgr. Šafranková Božena na holuba Kariér žltý ( 683 )
Paško Andrzej na holuba Norimberská bagdeta ( 684 ) - PL
Jasovský Anton na holuba Brnenský hrvoliak biely ( 700 )
Filípek Milan na holuba Český stavák modrý sedlatý ( 712 )
Žák Pavol na holuba Slovenský hrvoliak čierny ( 734 )
Chren Peter na holuba Slovenský hrvoliak modrý bielopásy ( 756 )
Ing. Močár Dušan na holuba Slovenský hrvoliak žltý ( 779 )
MUDr. Sirmay Július na holuba Sliezsky hrvoliak modrý ( 790 )
Illéš Ladislav na holuba Saský hrvoliak čierny fŕkaný ( 796 )
MUDr. Sirmay Július na holuba Sasky hrvoliak žltý ( 798 )
Danko Marian na holuba Norvičský hrvoliak biely ( 843 )
Žáková Dana na holuba Rys modrý šupinatý ( 887 )
Andrejkovič Mikuláš na holuba Moravský pštros žltý ( 912 )
Nagy Lajos na holuba King biely ( 1005 )
Noško Miloš na holuba King červený grizly ( 1018 )
Andrášik Marian na holuba Piešťanský obor čierny tiger ( 1060 )

Ocenenia šampión odovzdáva riaditeľ výstavy p. Boris Bocko

Cenu získali :

Ing. Kolenič Peter na holuba Anglický hrvoliak modrý ( 39 )
Kováčik Pavol na holuba Anglický hrvoliak malý biely ( 56 )
Baranya László na holuba Budapeštiansky vysokoletúň biely ( 104 ) - H
Dobrucký Peter na holuba Slovenský vysokoletúň modrý pásavý ( 180 )
Samuelis Peter na holuba Debrecínsky kotrmeliak červený ( 248 )
Raška Zoltán na holuba Komárňanský kotrmeliak žltý sedlatý ( 310 )
Samuelis Peter ml. MCH na holuba Košický kotrmeliak biely ( 336 )
Tatis Cosmin Marius na holuba Klužský kotrmeliak čierny fŕkaný ( 477 ) - RO
Borbely Vasile na holuba Klužský kotrmeliak červený fŕkaný ( 483 ) - RO
Tóth František na holuba Orientálna sovka blondineta hnedá ( 507 )
Miča Richard na holuba Brčkáň modrý sivko ( 530 )
Tóth Michal na holuba Parochniak červený fŕkaný ( 580 )
Miča Milan na holuba Nemecký dvojvrkočatý bublák biely ( 626 )
Kepšta Milan na holuba Kariér modrý ( 677 )
Magula Jozef na holuba Slovenský hrvoliak modrý čiernopásy ( 764 )
Dinka Jozef na holuba Pomoranský hrvoliak modrý ( 831 )
Ing. Močár Dušan na holuba Hesenský hrvoliak biely ( 840 )
Danko Marián na holuba Rys modrý šupinatý ( 870 )
Porubský Vojtech na holuba Moravský pštros modrý ( 904 )
Malík Marcel na holuba Texan rodovo farebný ( 954 )
Farkaš Marcel na holuba King biely ( 990 )
Andrášik Marian na holuba Piešťanský obor čierny tiger ( 1059 )

Ocenenie víťazná kolekcia odovzdáva p. Miroslav Nosál predseda zboru posudzovateľov holubov SZCH

Ocenenie získali :

Ing. Kolenič Peter na holuby Anglický hrvoliak modrý ( 37,38,39,40 )
Dobrucký Peter na holuby Slovenský vysokoletúň modrý pásavý ( 179,180,181,182 )
Samuelis Peter na holuby Debrecínsky kotrmeliak žltý ( 278,279,280,281 )
Raška Zoltán na holuby Komárňanský kotrmeliak žltý sedlatý ( 309,310,311,312 )
Samuelis Peter ml. MCH na holuby Košický kotrmeliak biely ( 334,335,336,337 )
Drábik Štefan na holuby Brčkáň svetlý sivko ( 532,533,534,535 )
Miča Milan na holuby Nemecký dvojvrkočatý bublák ( 623,624,625,626 )
Mgr. Šafranková Božena na holuby Kariér modrý ( 678,679,680,681 )
Chren Peter na holuby Slovenský hrvoliak modrý bielopásy ( 755,756,757,758)
Moško Juraj na holuby Rys modrý šupinatý ( 879,880,881,882 )
Malík Marcel na holuby Texan rodovo farebný ( 952,953,954,955 )
Ďurža Ivan na holuby Štraser modrý ( 1069,1070,1071,1072 )
Jasovský Anton na holuby Brnenský hrvoliak ( 699,700,701,702 )
Magula Jozef na holuby Slovenský hrvoliak modrý čiernopásy ( 761,762,763,764 )
Jurko Jozef na holuby Anglický hrvoliak malý červený ( 67,68,69,70 )

Redakcia časopisu Chovateľ venovala cenu pre najlepšiu holubicu Slovenského hrvoliaka , Cenu odovzdá p. Dušan Barlík šéfredaktor a majiteľ časopisu.
Cenu získal :

Pavol Žák na holubicu čiernu
Riaditeľ CVZ Nitra venoval pohár pre najlepšiu holubicu z národných plemien Cenu odovzdá predseda ZO I. Košice> p. Samuelis Peter
Cenu získal :
Staňo Daniel na holubicu Slovenského vysokoletúňa kl.č.173
Riaditeľ CVZ Nitra venoval pohár pre najlepšieho Košického kotrmeliaka sedlatého Cenu odovzdá predseda ZO I. Košice p. Samuelis Peter
Cenu získal :
Polarecký Svetozár na čierneho sedlatého
Riaditeľ CVZ Nitra venoval pohár pre najlepšieho holuba z národných plemien Cenu odovzdá predseda ZO I. Košice p. Samuelis Peter
Cenu získal :
Dudžák Peter na Košického vysokoletúňa čierneho kl.č.140
Tajomník RR venoval pohár pre najlepšiu kolekciu Slovenského hrvoliaka Cenu odovzdá predseda ZO I. Košice p. Samuelis Peter
Cenu získal :
Vaňo Jozef na slovenských hrvoliakov čierných
Tajomník RR venoval pohár pre najlepšieho Piešťanského obra Cenu odovzdá predseda ZO I. Košice p. Samuelis Peter
Cenu získal :
Andrašík Marian na čierneho tigra kl.č.1059
Ocenenie víťaza výstavy odovzdáva starosta MČ Košice – Barca p.Krištof František
Cenu získal :
Boris Bocko na holuba Anglický hrvoliak červený ( 5 )
Špeciálna výstava klubu Anglických hrvoliakov vyhodnotenie : Ocenenie odovzdá Boris Bocko viceprezident európskeho klubu AH
Ocenenie získali :
Vasiľ František na holuba modrého
Holáň Jiří na holuba čierného
Jurko Jozef na holuba červeného
Kováčik Pavol na malého červeného