Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Preteky vysokoletúnov ZO1 KOŠICE


Košice 2010

Por. Meno 1. pretek 2. pretek 3. pretek 4. pretek Sumár
1. Hornyák Jozef 2302 1032 922 233 4489
2. Kovácik Jozef --- 702 329 1620 2651
3. Hanko Marek 500 70 --- 250 820
4. Kepšta Milan 100 --- 350 255 705

Preteky mladých vysokoletúnov

Memoriál o putovný pohár FRENÁKA 5. ro?ník

1. Kovácik Jozef 1768 bod.

Vítaz s mladými holubami

1. Kepšta Milan 1348 bod.