Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Preteky vysokoletúňov Miškovec [11.6.2010] - Košice [10.7.2010]


Miškovec 11.6.2010

Meno Dĺžka letu Výškový let Níznúci let Zosadli Body
Mészáros László 6.13 h 7 min 0 min 18 ks 611
Mészáros István 4,45 h 0 min 0 min 21 ks 375
Búza József 4,21 h 12 min 9 min 19 ks 343
Szabó Zoltán 0,0 h 0 min 0 min 0 ks 0

Košice 10.7.2010

Meno Dĺžka letu Výškový let Níznúci let Zosadli Body
Hornyák Jozef 6h 13min 38 min 14 min 16 ks 799
Dzurický Albert 4h 8min 25 min 27 min 22 ks 590
Kepšta Milan 4h 0min 0 min 0 min 23 ks 350
Kovácik Jozef 4h 20 min 0 min 0 min 16 ks 240
Krešlák Martin 0h 0min 0 min 0 min 0 ks 0

Celkové poradie jednotlivci

Por. Holubár Body
1. Hornyák Jozef 799
2. Mészáros László 611
3. Dzurický Albert 590
4. Mészáros István 375
5. Kepšta Milan 350
6. Búza József 343
7. Kovácik Jozef 240

Celkové poradie družstvá

Por. Mužstvo Body
1. Košice 1979
2. MIŠKOLC 1329