Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Vyhodnotenie krajskej výstavy 2008 11.10 - 12.10. 2008 Slovenská republika

Expozícia Exoty

Ceny odovzdáva starosta mestskej časti Košice – Barca p. Krištof František

ČC získal p. Galis Michal na rozelu voliéra č.7 - 2 x 88 b.
ČC získal p. Kolesár Dušan na kanárika červeného klietka č.23 – 89 b.
ČC získal p. Podracký Juraj na kanárika mozaikového klietka č.31 – 88 b.
ČC získal p. Staňo Daniel na kanárika červeno – achátového klietka č.51 – 88 b.
ČC získal p. Milkovič František na amadínu prírodnú klietka č. 105 – 89 b.
VE získal p. Borovský Ondrej na andulku svetlomodrú klietka č.70 – 89 b.

Expozícia králiky

Ceny odovzdáva starosta mestskej časti Košice – Barca p. Krištof František

ČC získal p. Fecko Ondrej na králika belgický obor klietka č.8 – 95 b.
ČC získal p. Mikula Peter na králika činčila veľká klietka č.40 – 95,5 b.
ČC získal p. Čižmár Juraj na králika novozélandsky biely klietka č.53 – 95,5 b.
ČC získal p. Sedlák Pavol na králika viedenský biely klietka č.91 – 95 b.
ČC získal p. Bača Jaroslav na králika hermelín modrooký klietka č.123 – 96 b.
VE získal p. Mikula Peter na králika viedenský modrý klietka č.79 – 96 b.

Expozícia hydiny

Ceny odovzdáva riaditeľ výstavy p. Boris Bocko

ČC získal p. Mikula Peter na Hempšíre voliéra č.4– 90,93,94 b.
ČC získal p. Erdélyi Gabriel na malú Kočinku voliéra č.16– 94,93,93 b.
ČC získal p. Nagy Jaroslav na malú Wyandotku voliéra č.29 – 94,93,92 b.
ČC získal p. Mičko Milan na Oravku bielu klietka č.5 – 94 b.
VE získal p. Reštei Róbert na malá Velsumka voliéra č.23 – 94,94,92 b.

Expozícia holuby

Ceny odovzdáva predseda ZO p.Samuelis Peter
ČC získal p.Gashi Agim na Birminghamský kotrmeliak čierny voliéra č.1 95,94,94,94,94,93 b.
ČC získal p. Kováčik Jozef na Budapeštiansky vysokoletúň biely voliéra č.3 94,91,92,93,93 b.
ČC získal p. Hornyák Jozef na Košický vysokoletúň klietka č. 9 – 95 b.
ČC získal p. Dzurický Albert na Slovenský vysokoletúň modrý pásavý klietka č. 18 – 94 b.
ČC získal p. Suchý Jozef na Košický kotrmeliak červený bielohrotý klietka č. 85 – 95 b.
ČC získal p. Macko Gejza na Košický kotrmeliak žltý klietka č. 112 – 95 b.
ČC získal p. Karabáš Jozef na Východoslovenský kotrmeliak čierny klietka č. 121 – 95 b.
ČC získala sl. Samuelisová Lucie na Orientálnu sovku blondinetu čiernu klietka č. 127 – 95 b.
ČC získal MCH Lacko Pavel na Čínsky holub žltý klietka č. 140 – 95 b.
ČC získal p. Hake Ondrej na Pávik biely klietka č. 156 – 95 b.
ČC získal p. Kolesár Tibor na Moravský pštros žltý klietka č. 185 – 95 b.
ČC získal p. Kmec Štefan na Gigant homér hnedo fŕkaný klietka č. 208 – 95 b.
ČC získal p. Švéda Jozef na Anglický hrvoliak malý biely klietka č. 219 – 95 b.
ČC získal p. Vasiľ František na Anglický hrvoliak červený klietka č. 228 – 95 b.
ČC získal p. Jonáš Peter na Pomoranský hrvoliak modrý klietka č. 250 – 95 b.
ČC získal MCH Širgély Tomáš na Slovenský hrvoliak modrý bielopruhý klietka č. 258 – 95 b.
ČC získal p. Zdeb Bronislaw na holuba Poľsky sivko klietka č. 282 – 95 b.
ČC získal p. Zdeb Adam na Poľska sovka klietka č. 286 – 95 b.
ČC získal p. Lukasz Lubaš na Španielsky bublák klietka č. 314 – 95 b.
ČC získal p. Nagy Lajos na King biely klietka č. 332 – 95 b.
ČC získal p. Kolenfoldi Tibor na Sedmohradský dvoj vrkočatý kotrmeliak biely klietka č. 378 – 95 b.
ČC získal p. Schmidt Istvan ml. na Temešvársky červený fŕkaný klietka č. 386 – 95 b.
ČC získal p. Koleszár István na holuba Strasser klietka č. 406 – 95 b.
VE získal p. Sedlákova Mária na Košický kotrmeliak biely klietka č. 47 – 95 b.

Víťaz 10. ročníka Memoriálu I. Molčana košických kotrmeliakov

sa stal MCH Šafranko Michal klietka č.95 – 95 b.

Preteky letúňov III. Ročník

Ceny odovzdáva riaditeľ výstavy p. Boris Bocko
I. miesto Kováčik Jozef
II. miesto Kepšta Milan
III. miesto Dzurický Albert

Putovný pohár získava p. Kováčik Jozef

Expozícia ovce kozy

Ceny odovzdáva riaditeľ výstavy p. Boris Bocko

ČC získal Karafa Jozef na koza kamerunská
ČC získal Briják Ondrej st. na ovca merino

Klub košických kotrmeliakov

Ceny odovzdáva predseda klubu KK p.Šafranko Michal

ČC získal p.Várady František na bieleho holuba
ČC získal p.Lacko Martin na červeného holuba
ČC získal p.Čajkovič Jozef na kolekciu čiernosedlatých
ČC získal p. Švéda Jozef na holubicu striebornosedlatú
ČC získal MCH Šafranko Michal modrosedlatý holub
Šampión klubu p. Macko Gejza na žltý holub