Krajská výstava drobných zvierat

KOŠICE 2007


Združenie chovateľov ZO SZCH Košice, Zvonárska 18, v dňoch 20. – 21. októbra 2007 usporiadalo Krajskú výstavu drobných zvierat vo svojom výstavnom areály v Košiciach – mestská časť Barca, Pri pošte 2.

Výstava bola usporiadaná s medzinárodnou účasťou vystavovateľov z Poľska a Maďarska, na ktorej chovatelia vystavali čistokrvné zvieratá. Celkovo na tejto výstave vystavilo 132 chovateľov, z toho 6 chovateľov z Poľska a 7 chovateľov z Maďarska. Vystavených bolo 987 čistokrvných zvierat, z toho 214 králiky - 29 plemien, 115 exotické vtáctvo farieb a odtieňov, 478 holubov - 60 plemien, 173 hrabavej a vodnej hydiny – 23 plemien, 5 kozy dvoch plemien a 2 ovce biele.

Vystavované zvieratá boli posudzované bodovým ohodnotením, pričom najlepší boli ohodnotení čestnými cenami, udeľovali sa ceny víťaza expozície a sponzorské ceny.

Zoznam chovateľov a zvierat, ktoré boli ocenené čestnými cenami, sponzorskými cenami a cenami víťaza expozície:

Exotické vtáctvo:

Čestné ceny:
Kanárik červený Ladislav Eštok
Kanárik postavový gloster Ján Matisovský
Rozela pestrá Michal Galis
Zebrička austrálska škoricová Peter Kolesár
Andulka sivo-zelená Gabriel Pusztai
Andulka svetlo-zelená Ondrej Borovský
Víťaz expozície:
Amadína černohlavá prírodna Ján Kyseľ

Králiky:

Čestné ceny:
Činčila veľká Mikuláš Ivan
Novozélandský biely František Szabó
Nemecký obrovitý strakoš Ján Zdražil
Francúzsky baran Jozef Vrzalovský
Viedenský modrý Tomáš Kocúr
Viedenský bielý Pavol Sedlák
Dieleneár Miroslav Gira
Ohnivák František Handžák
Králik zakrslý činčilovitý Noemi Posová
Činčila veľká Peter Mikula
Viedenský bielý Štefan Švihura
Víťaz expozície:
Zakrslý streborný Ľudovít Jacsman
Sponzorská cena:
Činčila veľká Ľudovít Pahuly

Holuby:

Poľská expozícia - Čestné ceny:
Poľský strieborniak Bronislav Zdeb
Poľský bradavičnatý letúň Adam Zdeb
Bublák nemecký jednovrkočatý Lukasz Lubaš
Maďarská expozícia - Čestné ceny:
Pomoranský hrvoliak modrojarabý Károly Szanyi
King bielý Lajos Nagy
Arabský bublák László Rácz
Brčkáň Ferenc Bánszki
Maďarský hrvoliak Miklós Kékesi
Debrecínský kotrmeliak István Schnidt
Slovenská expozícia - Čestné ceny:
Birminghamský kotrmeliak Agim Gashi
Budapeštianský letúň Anton Preverčík
Texan Tomáš Pósa
Košoa Boris Bocko
Košický vysokoletec Jozef Hornyák
Košický kotrmeliak bielý Peter Samuelis ml.
Košický kotrmeliak čierný sedlatý Michal Šafránko
Košický kotrmeliak modrý sedlatý Jozef Čajkovič
Košický kotrmeliak strieborný sedlatý Michal Šafranko
Debrecínský kotrmeliak červený Peter Samuelis
Orientálna sovka blondineta Lucia Samuelisová
Činský holub bielý František Várady
Kapucín Rudolf Sedlák
Moravský pštros žltý Lukáš Bača
Nemecký výstavný holub Mikuláš Juhás
King bielý Alexander Stecz
Anglický hrvoliak bielý Martin Dedinský
Anglický hrvoliak červený Martin Buršák
Pomoranský hrvoliak čierný Peter Jonáš
Víťaz expozície:
Poľská sovka Adam Zbeb
Memoriál Imricha Molčana:
Košický kotrmeliak modrý sedlatý Michal Šafranko
Sponzorské ceny predsedu ZCHKE p.Samuelisa:
Karier modrý Milan Kepšta
Košický kotrmeliak Jozef Šveda

Hydina:

Čestné ceny:
Hemšír Josef Kondáš
Hemšír Peter Mikula
Milflerka trojfarebná Josef Karabáš
Malá Kočinka modrá Gabriel Erdélyi
Velsumka malá Ondrej Hažlinský
Malá Wyandotka bielá Jaroslav Bača
Malá Wyandotka pásikavá Jaroslav Nagy
Vlaška Jarabičia Daniel Kapák
Víťaz expozície:
Oravka Milan Mičko