Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Burza exotického vtáctva - Přerov 14.9.2008 Česká republika

Burza exotického vtáctva v Přerove sa usporadúva už niekoľko rokov. Nasledujúcich pár riadkov mám priblížime priebeh a potrehy z konajúcej sa akcie.

Príchodom do miesta konania burzy sme uviazli v zápche, čo napovedalo veľkú účasť návštevníkov nielen z domácej pôdy. Vidieť tu veľa našincov, ale aj autá s poľskými poznávacími značkami. Veľká účasť na burze dáva možnosť výhodne nakúpiť, ale aj dobre predať, čo sa aj potvrdilo.

Ešte pred vstupom do areálu, nás nízka teplota chladného rána zobúdza z teplého autobusu.

Vstupné 30Kč nikoho neuráža.

vstupná brána priekupnici krmivo Emu potreby

Po vstupe automaticky pristupujú takzvaní priekupníci, ktorí nás oslovujú: „ kúpim čo predávate“, bez toho aby vedeli, čo máte na predaj. Odmietavým gestom pokračujeme ďalej. Po oboch stranách cesty sú rozmiestnené stánky ponúkajúce okrem drobných zvierat aj krmivo, klietky, pletivo, literatúru, občerstvenie, záhradnícke potreby aj oblečenie. Ceny a výber nás nútia obhliadnuť si ponuku. Po asi 500 metrov vstupujeme do veľkej haly, kde atmosféra pripomína burzu cenných papierov. Systém je jednoduchý: nájdete si voľné miesto a v prenosnej klietke vystavíte to, čo ponúkate na predaj. Po nejakej chvíli sa nám podarí niečo nájsť. Klietku s kanárikmi umiestnime na vrch police. Je dobré, ak svoje vtáčiky označíte skratkou pohlavia, v našom prípade nálepka je na mieste spolu s cenou. Odstúpim niekoľko krokov dozadu, aby prípadný kupec mal čo najlepší výhľad.

vstupna brana hala hala iny pohlad pohlad na vtactvo papagaje

Predaj prebieha hladko, niekoľko kupcov si poprezerá ponúkané vtáctvo a hneď aj pristupujeme k obchodu. Ešte pred tým keď vystavíte niečo na predaj, skúste sa opýtať predajcov s podobným vtáctvom na cenu a stanoviť tak svoju. V našom prípade sa jedná o výstavné farebné kanáriky, preto cenu volíme v hornej hranici. Samotný predaj je úspešný. Veľký pozor je potrebné dávať pri manipulácii a samotnej prehliadke vtáčikov prípadným kupcom. Každý rok ich niekoľko utečie a šanca na ich opätovné chytenie je mizivá.

obchod obchod papagaje kacice papagaje

Veľmi vhodným riešením, ak máte niečo na predaj a chcete aj niečo kúpiť, je navštíviť burzu vo dvojici. Obchody prebiehajú veľmi rýchlo a stáva sa, že to čo chcete kúpiť sa veľmi rýchlo predá. S kúpou krmiva a chovateľských potrieb sa nemusíte ponáhľať, predajné stoly sú aj pred koncom plné tovaru. Po troch hodinách sa naša návšteva na burze chýli ku koncu. „Nabalení“ kráčame naspäť k autobusu a vyrážame na Slovensko.