Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


IV. medzinárodná regionálna výstava zvierat v Košiciach

Výstavný areál ZO SZCH I. Košice – Barca v dňoch 18. – 19.10.2014 opäť otvorilo svoje brány v poradí už IV. medzinárodnej regionálnej výstave zvierat, ktorej súčasťou je aj 16. ročník Memoriálu Imricha Molčana pre expozíciu košického kotrmeliaka modrého sedlatého, v ktorom súťažia chovatelia košických kotrmeliakov modrých sedlatých.

Výstavu usporiadala a materiálno- organizačne zabezpečila ZO SZCH Košice I. Finančne ju podporili MUDr. Richard Raši, PhD., MPH., PROLI spol. s.r.o. , VSK Minerál , Galamex , Montrúr, Imrich Čamaj , Farma Beňo Roman , Tajba a Medasol .

Svojou účasťou poctili a výstavu zároveň slávnostne otvorili tajomník RR SZCH Jozef Špaňúr, starosta mestskej časti Košice – Barca František Krištof, zást. Univerzity veterinárneho lekárstva doc.MVDr. Peter Korim (prorektor univerzity vet.lek.), vedúci ústavu chovu zvierat doc. MVDr. Milan Vasil, CSc , riaditeľ Strednej odbornej školy veterinárnej MVDr. Ladislav Mucha, predseda zboru posudzovateľov holubov SR Miroslav Nosáľ, tajomník klubu chovateľov letúňov a predseda holubiarskej odbornosti Orava Jozef Hrabal, člen republikovej rady SZCH a podpredseda európskeho klubu AH a zároveň aj predseda OV Košice mesto Boris Bocko, podpredseda ZO Geča Kamil Hudák, predseda ZO Veľká Ida Gabriel Pósa, predseda ZO Šaca Ján Ižol, zástupcovia chovateľov z Rumunska - z mesta Carea , vedení pánom Duca Costelom, zástupcovia chovateľov z maďarského Miškolca, zástupcovia chovateľov z Poľska - z mesta Rzeszow vedení pánom Jacekom Zabôckym , zástupca firmy Energys Róbert Ondriš, členovia výboru ZO SZCH Košice I. a ďalší hostia a vystavovatelia z domova i zo zahraničia.

Vystavovalo 147 chovateľov, z toho 26 zahraničných a bolo vystavených spolu 1104 ks zvierat . Propagačne nesúťažne boli vystavované ovce , kozy a morčatá. Na tejto výstave bolo udelených spolu 71 cien, z toho 24 titulov šampión, 43 čestných cien, 1 cena pre najlepšieho košického kotrmeliaka modrého sedlatého a 1 cena primátora mesta Košice. Najlepším chovateľom odovzdali ocenenia František Krištof ( starosta mestskej časti Košice-Barca), František Vasiľ ( predseda ZO SZCH Košice I. ) a Boris Bocko (člen republikovej rady SZCH a podpredseda európskeho klubu AH a zároveň aj predseda OV Košice mesto).

Ďakujeme zúčastneným chovateľom za účasť a prezentáciu svojich zvierat, ktorým sa azda najviac potešili naši najmenší návštevníci. Deti z materských škôl Košice –Barca a Materskej školy Seňa mali možnosť priamo sledovať vystavované zvieratá, ako aj prácu delegovaných posudzovateľov pri ich hodnotení. Na záver by som sa chcel poďakovať organizačnému výboru a všetkým členom ZO Košice I., ktorí sa podieľali na realizácii tejto výstavy.

Exotické vtáctvo
Tituly šampión: kanárik červený neintenzívny 1.0, 91 b, chov. Dzureň Peter, kanárik gloster zelený hladký 1.0, 91 b, chov. Jozefi Štefan, papagáj spevavý nadherný (baraband), 1.0, 90 b, chov. Onderko Anton.
Čestné ceny: zebrička australská hnedoškrabošková, 1.0, 90 b, chov. Kolesár Dušan, kanárik červený neintenzívny, 1.0, 91 b, chov. Cmier Dávid, kríženec stehlík x kanárik, 1.0, 91 b, chov. Onderko Anton, papagáj spevavý opalín, 1.0, 90 b, chov. Pahulyi Vladimír.

Králiky
Tituly šampión: viedenský modrý, 0.1, 96 b, chov. Adam Ladislav, činčila veľká, 0.1, 96 b, chov. Hake Ondrej, hermelín biely, 1.0, 96,5 b, chov. Bača Jaroslav, holičský modrý, 1.0, 96 b, chov. Pósa Gabriel.
Čestné ceny: činčila veľká sivá, 0.1, 96 b, chov. Ing. Čigáš Jaroslav, činčila veľká sivá, 0.1, 96 b, chov. Sedlák Pavol, rex slovenský pastelový, 1.0, 95,5 b, chov. Pósa Gabriel, viedenský biely, 1.0, 95,5 b, chov. Sedlák Pavol, novozelandský biely, 1.0, 96 b, chov. Kocur Tomáš, francúzsky strieborný, 1.0, 96 b, chov. Ing. Kadik Ján.

Morčatá
Čestná cena: šafrán biely, chov. Ing. Lacková Petra.

Hydina
Tituly šampión: brahmanka žltočierna kolumbia, 1.0, 94 b, chov. MVDr. Tirpák Jozef, oravka žltohnedá, 0.1, 94 b, chov. Mičko Milan, plymutka čierna, 1.0, 94 b, Capek Jaroslav, barneveldka dvojlemovaná, 0.1 , 95 b, chov. Varga Pavol.
Čestné ceny: austalorpka čierna, 0.1, 94 b, chov. Ing. Kadik Ján, hempšírka zlatohnedá, 1.0, 94 b, chov. Mikula Peter, zdr. wyandotka strieborno vlnitá, 1.0, 94 b, chov. Capek Jaroslav, kačica ruánska, 1.0, 94 b, chov. Širgely Štefan, zdr. velsumka jarabičia, 1.0, 94 b, chov. Hake Ondrej, morka bavorská červená, 1.0, 94 b, chov. Skoromaslej Gabriel.

Ovce a kozy
Čestná cena: ovca valaška, 0.1, chov. Karafa Jozef.

Holuby
Víťaz memoriálu Imricha Molčana : košický kotrmeliak modrý sedlatý, 1.0, 95 b, chov. Ponický Peter.
Cena primátora mesta Košice: košický kotrmeliak biely, 1.0, 95 b, chov. Čajkovič Jozef.
Tituly šampión: čepelský letúň, 0.1, 95 b, chov. Pavelka Karol, košický kotrmeliak čierny sedlatý, 0.1, 95 b, chov. Juhás Mikuláš, pávik, 0.1, 95 b, chov. Ing. Macko Marián, východoslovenský kotrmeliak tabakový, 1.0, 95 b, chov. MVDr. Tirpák Jozef, orientálna sovka safineta hnedá, 0.1, 95 b, chov. Soták Marián, staroholandský kapucín biely, 1.0, 95 b, chov. Sedlák Rudolf, slovenský hrvoliak modrý bielo pásavý, 1.0, 95 b, chov. Ing. Vražba Marek, pomoranský hrvoliak jarabý, 0.1, 95 b, chov. Jonáš Peter, king červený dominantný, 1.0, 95 b, chov. Leško Ján, gigant homér modrý grizly, 1.0, 95 b, chov. Borovský Ondrej.
Čestné ceny: košický kotrmeliak biely, 1.0, 94 b, chov. Lacko František, košický kotrmeliak červený sedlatý, 1.0, 94 b, chov. Sedlák Peter MCH, košický kotrmeliak žltý, 1.0, 95 b, chov. Karabáš Jozef, košický kotrmeliak žltý sedlatý, 0.1, 95 b, chov. Ponický Peter, východoslovenský kotrmeliak čierny, 1.0, 95 b, chov. MVDr. Tirpák Jozef, východoslovenský kotrmeliak modrý jarabý, 1.0, 95 b, chov. MVDr. Tirpák Jozef, talianská sovka ľadová, 0.1, 95 b, chov. Lang Ján, indický pávik biely, 1.0, 95 b, chov. Bóta Zsolt, slovenský vysokoletúň modrý čierno pásavý, 1.0, 95 b, chov. Dobrocký Peter, parochniak červený frkaný, 1.0, 95 b, chov. Tóth Martin, anglický hrvoliak veľký červený, 1.0, 95 b, chov. Jurko Jozef, anglický hrvoliak veľký červený, 1.0, 95 b, chov. Vasiľ František, sedlatý papučatý hrvoliak čierny, 1.0, 95 b, chov. Soták Marián, košoá modrý bronzovo šupinatý, 1.0, 95 b, chov. Bocko Boris, košoá modrý bronzovo šupinatý, 1.0, 95 b, chov. Jaroš Lukáš, texan, 1.0, 95 b, chov. Adamčíkovci Michal a Peter.

Víťazi – maďarská expozícia
Šampión : jágerský letúň modrý, 0.1, 95 b, chov. Mészáros László. Čestné ceny: gdanský letúň, 0.1, 95 b, chov. Tóth József, texan modrý pásavý, 0.1, 95 b, chov. Bíró István, king, 0.1, 95 b, chov. Nagy Lajos.

Víťaz – poľská expozícia
Šampión: straka krakowská žltá, 1.0, 95 b, chov. Gas Stanislaw. Čestné ceny: poľská sovka červená, 1.0, 95 b, chov. Ciechuń Tomasz, poľský poštovný výstavný strieborný, 1.0, 95 b, chov. Fijalkowski Jozef, hornosliezsky hrvoliak červený, 0.1, 95 b, chov. Gas Stanislav.

Víťaz- rumunská expozícia
Šampión: roztowský letúň biely, 0.1, 96 b, chov. Duca Kostel. Čestné ceny: koložvársky letúň čierny frkaný, 0.1, 96 b, chov. Pap Zoltán, staronemecká sovka biela, 0.1, 96 b, chov. Brisc Radu, king červený, 1.0, 96 b, chov. Varga László.

Pavol Varga            

tajomník výstavy        
Materska skola
Deti z Materskej školy Seňa spolu s tajomníkom ZO SZCH Košice I. Pavlom Vargom pri priamom pozorovaní vystavovaných zvierat.

Materska skola
Obdivné pohľady detí materskej školy pri pozorovaní štvornohých zvierat.

Zahajenie vystavy
Na zahájení výstavy, zľava starosta mestskej časti Košice-Barca František Krištof a predseda ZO Košice I. František Vasiľ.

Zahajenie vystavy
Slávnostné otvorenie , tajomník RR SZCH Jozef Špaňúr a v pozadí predseda OV Košice mesto Boris Bocko.

Zahajenie vystavy
Príhovor riaditeľa výstavy p. Dušana Kolesára, tajomníka OV Košice mesto.

garanti vystavy
Naši garanti , zľava predseda odboru hydina Peter Mikula a dlhoročný úspešný člen v chove oraviek Milan Mičko.

odovzdavanie cien
Úspech našich vzácnych hostí zo SZCH Žilina, zľava Jaroslav Capek, v pozadí Ing. Ján Kadík a v popredí riaditeľ výstavy Dušan Kolesár.

posudzovanie
Posudzovanie holubov, posudzovateľ ZO Košice I. Marian Macko.

posudzovanie
Posudzovanie králikov, posudzovateľ Peter Stanko.

Ďalšie fotografie nájdete v sekcii FOTO a Video