S otvorenie vystavy - Barca 2010
Otvorenie krajskej výstavy s medzinarodnou účasou - Barca 2010