S otvorenie vystavy - Barca 2010
Otvorenie krajskej výstavy s medzinarodnou účasťou - Barca 2010 - Príhovor Richard Raši