otvorenie vystavy - Barca 2010
Otvorenie krajskej výstavy s medzinarodnou účasťou - Barca 2010 - Úvodný príhovor tajomník ZCHKE Košice Dušan Kolesár