Košický kotrmeliak žlty - G.Macko
Košický kotrmeliak žlty - G.Macko Košice 2009