Košický kotrmeliak červený sedlatý - J.Ješko
Košický kotrmeliak červený sedlatý - J.Ješko Košice 2009