Košický kotrmeliak červený bielohroty- J.Suchý
Košický kotrmeliak biely- J.Suchý Košice 2009