Košický kotrmeliak červený bielohrotý - J.Suchý
Košický kotrmeliak biely - J.Suchý Košice 2009