Košický kotrmeliak biely - R.Sedlák
Košický kotrmeliak biely - R.Sedlák Košice 2009