Ďakovný list - Slovenský zväz chovateľov Bratislava