Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Exotické vtáctvo

Warning: include(./menu-chovame.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/do516500/www_root/opis-aberantov.php on line 34

Warning: include() [function.include]: Failed opening './menu-chovame.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php-5.2.17/pear') in /home/do516500/www_root/opis-aberantov.php on line 34
Ideálna andulka vlnkovaná - všeobecný opis aberantov

Normálne : platí analogicky pre normálne škoricové, sivokrídle a p.
- hrdelné znaky: čierne
- nohy: modrosivé
- nadnozdrie: 1,0 modré, 0,1 hnedé
- oči: iris
- vlnkovanie: čierne
Maska na krku ozdobená 6 rovnomernými, v rovnakom odstupe usporiadanými, veľkými okrúhlymi bodmi.Z nich obidva vonkajšie sú na každej strane čiastočne prekryté oválnymi lícnymi škvrnami.Zafarbenie tela, kresby vlniek na hlave, lícach, krku, chrbte a krídlach je rovnomerné.

Žltolíce: pre všetky farby a kresby
a) typ 1 - žltá maska a žlto obrúbené chvostové perá
b) typ 2 - zafarbenie celého tela so žltým nádychom


Žlté a biele: vyskytujú sa vo farebných odtieňoch - svetlý, stredný, tmavý .Vyžaduje sa čistá farba tela. Kresba vlniek a lícne body sú vyjasnené.
Pre žlté a biele v normálnej a opalínovej kresbe
- hrdelné znaky: bledosivé
- vlnkovanie: svetlosivé
- oči: čierne - dúhovka
Pre všetky biele a žlté andulky
- nohy: zosvetlené - telové
- nadnozdrie: 1,0 modré, 0,1 hnedé
Pre všetky žlté a biele v škoricovej a škoricovej opalinovej farbe
- hrdelné znaky: bledohnedé
- vlnkovanie: bledohnedé
- oči: tmavohnedé - dúhovka

Sivokrídle: zafarbenie tela oproti normálnum vtákom asi o 50 % jasnejšie. vlniek a lícnych bodov je sivá.
- hrdelné znaky: sivé
- nody: modro - sivé
- nadnozdrie: 1,0 modré, Kresba0,1 hnedé
- oči: čierne - dúhovka
- vlnkovanie - sivé

Lutino - Albino -Lutino: sýta, žltá farba na celom tele s výnimkou bielych letiek, chvostových pier a lícnych škvŕn. Albino -základná farba je čisto biela / bez znakov na hrdle, lícne škvrny striebristobiele.

Svetlokrídle: krk, chrbát a krídla pokiaľ možno bez kresby.

Opalínové(platí tiež pre opalínovo - škoricové, opalínovo - sivokrídle a pod.) :
Maska na hrdle okrášlená 6 rovnomernými, v rovnakom odstupe usporiadanými, veľkými okrúhlymi bodmi. Z nich oba na vonkajšej strane čiastočne prekrývajú oválne lícne škvrny. Zafarbenie tela je rovnomerné. Záhlavie, tylo a chrbát sú bez vlniek .Perá krídiel sú obrúbené vo farbe tela Letky sú tmavé, so širšou zelenou, resp.modrou obrubou ako pri normálnych . Ručné letky sú v strede približne 1 - 2 cm prerušené, čím vzniká na oboch stranách krídlové zrkadlo.

Recesívne straky: maska môže byť okrášlená 1-6 rovnomernými, okrúhlymi bodmi. Kresba vtáka na celom tele a krídlach je rozdelená na nepravidelné polia, čiastočne vo farbe tela,čiastočne žlté alebo biele
Rozdelenie farby: krídla - 2/3 svetlé - 1/3 tmavé, telo - 1/2 svetlá - 1/2 tmavá.
Farby sú ostro ohraničené.

Austrálske straky: maska na krku okrášlená šiestimi rovnomernými, v rovnakých odstupoch usporiadanými, veľkými, okrúhlymi bodmi. Z nich vonkajšie na každej strane prekryté oválnymi lícnymi škvrnami Jedna šijová , ľubovoľne veľká škvrna musí byť prítomná. Farby spodnej strany a kostrče sú rôzne zoradené, zčasti vo farbe tela a čiastočne žlté a biele. Rozloženie farieb približne v pomere 50 : 50. Farby sú ostro ohraničené.

Perlové (spangle): maska na krku ozdobená šiestimi rovnomernými, v rovnakom odstupe usporiadanými, veľkými okrúhlymi, zvonka čiernymi,resp. hnedými a zvnútra žltými, resp.bielymi bodmi .Z nich oba vonkajšie sú na každej strane čiastočne prekryté podlhovastými lícnymi škvrnami.Lícne škvrny sú zčasti bielo vyjasnené. Spodná strana driekovej časti zodpovedá základnému zafarbeniu Kresba vlniek na hlave, lícach, krku, chrbte a krídlach v každom pere zreteľne čiernopásikavá, dodatočne zvonku žlto, či bielo obrúbená .
Perlové (všetky):
- nadnozdrie: 1,0 modré, 0,1 hnedé
Poznámka: Perlovanie v opalínovej kresbe je povolené aj v zriedenom melaníne pokiaľ sú zachované typické znaky perlovania./ lemovanie chvostového pera a hrdelných znakov/ .Perlové v normálnej kresbe a škoricovonormal s tendenciou k opalizovaniu sa trestajú ako normálni vtáci.

Perlové (spangle) - faktorové: : Sú to celožlté alebo biele vtáky.Oči sú čierne a majú svetlú dúhovku.Nadnozdrie zodpovedá normálnemu vtákovi .Nohy sú tmavšie ako pri žltom a bielom tmavookom. Odchýlky pri očiach, sfarbení nadnozdria a nôh sa objavujú pri kombinácii s reccsívnymi strakami.

Dominantné kontinentálne straky: Maska na krku je ozdobená šiestimi rovnomernými v rovnakom odstupe usporiadanými, veľkými okrúhlymi bodmi . Z nich oba vonkajšie sú na každej strane čiastočne prekryté podlhovastými lícnymi škvrnami. Šijová škvrna ľubovoľnej veľkosti musí byť prítomná. Maska pod hrdlovými bodmi môže vybiehať do základnej farby až do prednej časti hrude. Vyjasnené krídla v ostro ohraničenej forme sú symetrické na oboch stranách . Letky a chvostové perá sú čisto vyjasnené/ žlto, bielo/.
Dominantné kontinentálne straky - všetky:
- nadnozdrie: 1,0 modré, 0,1 hnedé
Dominantné kontinentálne straky - normal v opalínovej kresbe:
- nohy: modro - sivé (strakaté)
- hrdelné znaky: čierne
- vlnkovanie: čierne
- oči: čierne s dúhvkou
Dominantné kontinentálne straky - škoricové a škoricový opalín:
- nohy: sivo - hnedé (strakaté)
- hrdelné znaky: hnedé
- vlnkovanie: hnedé
- oči: tmavohnedé s dúhovkou

Chocholaté: možná je každá kombinácia kresby a farby chochola . Rozlišujeme tri druhy chocholov:
• Guľatochocholatý: Plne vytvorený chochol, vychádzajúci zo stredu hlavy, kruhovito dosahujúci takmer výšku očí.
• Polokmhovite chocholatý: ako predošlý, chochol vytvorený iba v prednej polovici.
• Končistochocholatý: Chochol je vytvorený nahorvztýčenými perami.Tvar podobný chocholu nýmf.

Čipkovokrídle žlté: Žltá maska, na krku ozdobená šiestimi rovnomernými, v rovnakom odstupe usporiadanými veľkými okrúhlymi svetlohnedými bodmi Z nich oba vonkajšie sú na každej strane čiastočne prekryté podlhovastými bielymi, resp. perleťovými bielymi lienami škvrnami .Základná farba na spodnej strane drieku je sýtožltá . Kresba vlniek na hlave, krku, chrbte a krídlach je svetlohnedá na žltom podklade.

Čipkovokrídle žlté Ako u predchádzajúceho, iba maska ako aj základná farba spodnej strany drieku je biela.

čipkovokrídle oplíny: platí kresba opísaná pod opalínovým vzorom.
Čipkovokrídle v normálnej kresbe (prípustné sú aj opalíny)
- nohy: mäsovej farby
- lícne zanky: biele(aj perlovobiele)
- nadnozdrie: 1,0 ružová, 0,1 hnedá
- hrdelné znaky: hnedé
- vlnkovanie: hnedé
- oči: červené s dúhovkou

Austrálske žltolíce 1-faktorové: Celý vták má silno žltý nádych, takže sivý papagáj ec ako 1 - faktorový austrálsky žltolíci je takmer rovnaký ako vták sivozelený.

Austrálske žltolíce 2-faktorové:Pri dvojfaktorovom vtákovi je žltá farba koncentrovaná iba na masku a na žltú obrubu chvostových pier.

Plavé: Kresba rovnaká ako pri normálnom vtákovi. Sfarbenie tela je žlté, resp.biele, iba s nádychom základnej farby príslušného farebného rázu.Kresba vlniek je hnedá.

Plavé opalínové: Plavý je prípustný aj ako opalínový. Čo sa týka kresby platí popis vzoru ako u opalínových.
Plavé normálne a tiež v opalínovej kresbe:
- hrdelné znaky: hnedé
- nohy: mäsovej farby
- nadnozdrie: 1,0 ružové, 0,1 hnedé
- oči: červené s dúhovkou

Žlté a biele tmavooké: V základnom zafarbení rovnaké ako lutino alebo albino.Majú však čierne oči bez svetlej dúhovky, pri žltých tmavookých sú letkové krídla žlté.
- oči: mäsovej farby
- nadnozdrie: 1,0 ružové, 0,1 hnedé
- oči: čierne, bez dúhovky
- lícne znaky: biele