Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Organizácia

Valid XHTML 1.0 Transitional

O nás

Naša ZO bola založená v jarných mesiacoch 1946, ako železničiarske združenie chovateľov. V roku 2016 oslávime 70. výročie existencie našej ZO. Naša ZO patrí medzi najväčšie na Slovensku, v súčasnosti / rok 2015 / má 118 členov. Jedným zo zakladajúcich členov bol p. Július Herbst , bol aktívnym čestným predsedom ZO. V súčasnosti ZO združuje 5 odborov: odbor exotického vtáctva , odbor holubov , odbor hydina , odbor králikov a odbor ovce a kozy. Taktiež je sídlom niekoľkých chovateľských klubov.

Naša organizácia usporadúva aj výstavu, ktorá sa každoročne koná tretiu sobotu a nedeľu v mesiaci október vo vlastnom výstavnom areáli.

Štatutármi našej ZO sú: predseda p. Vasiľ František , tajomník p. Varga Pavol a podpredseda základnej organizácie Boris Bocko. Sídlo našej ZO je na ulici: Pri pošte č.2 Košice - mestská časť Barca.