Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Suchý Jozef

suchy 01
suchy 03 suchy 04
Suchý Jozef - NITRA 2009