Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Kepšta Milan

kepsta 03
kepsta 01 kepsta 02
Citované "Moja pýcha"