Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Košické preteky letúnov plánované v roku 2010 ako aj preteky Miskolc- Košice

Dňa 22.-23.mája 2010......... Malý pretek I...............................................6 až 12 holubov

Dňa 5.-6.júna 2010.............. Vyraďovací I..............................................12 až 24 holubov

Dňa 12.júna 2010.................Vyraďovací II Miškolc-Košice .................6 až 12 holubov

Dňa 19.-20.júna 2010......... Malý pretek II.................................................6 až 12 holubov

Dňa 27.-30.júna 2010......... Košice II..........................................................6 až 12 holubov

Dňa 3.-4.júla 2010.............. Memoriál O.Ferianca..................................12 až 24 holubov

Dňa 10.júla 2010................ Memoriál L.Fernáka KE-MI Košice III......12 až 24 holubov

Dňa 18.júla 2010............... Majstrovský pretek starých.......................12 až 24 holubov

Dňa 24.-25.júla 2010........ Košice IV..........................................................6 až 12 holubov

Dňa 1.augusta 2010......... Šampionový pretek.....................................12 až 24 holubov

Dňa 7.-8.augusta 2010.... Majstrovský pretek mladých.......8 až 16 ,12 až 24 holubov
Albert Dzuricky