Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Miškolc (Miškovec) - výstava holubov 30.1 - 31.1.2010 Maďarská republika

Dňa 30. januára 2010 sme navštívili výstavu holubov v Miškolci.

Príchodom na miesto konania výstavy ma sklamala neprítomnosť pútačov a smerových tabúľ upozorňujúcich na konajúcu sa výstavu. Výstava sa organizovala v malej pivničnej telocvični, kde usporiadateľ umiestnil 300 výstavných klietok a jednu voliéru. Výstava bola úzko špecializovaná na holuby. Okrem domácich maďarských vystavovateľov (30) sa prezentovali aj vystavovatelia holubári z Poľska (4) a Slovenska (10). Polovicu výstavných klietok „obsadili“ veľké plemena ako je king, texan a maďarský obor. Druhá polovica expozície patrila malým druhom a letúňom.

miskolc - vystava holubov 30.1 -31.1.2010 miskolc - vystava holubov 30.1 -31.1.2010 miskolc - vystava holubov 30.1 -31.1.2010

Z veľkých plemien ma nezaujalo nič, nakoľko som milovníkom lietajúcich holubov. Za mienku stojí spomenúť plemeno: maďarský obor, ktorý bol v zastúpení rôznych farebných mutáciách. Z domácich malých plemien moju pozornosť pútali Egerské letúne, budapeštianske vysokoletky a maďarské páviky. Egerské letúne svojou farbou a malým vzrastom sú na pohľad ľahko rozpoznateľným plemenom a ich výzor a stavba tela naznačujú dobré letové vlastnosti. Vo výstavnej voliére sa prezentovali budapeštianske vysokoletky, ktoré boli reálnou ukážkou kvalitného chovu. Už sám postoj a typická hranatá hlava ich predurčovala na vysoké bodové ohodnotenie a získanie výstavných cien.

miskolc - vystava holubov 30.1 -31.1.2010 miskolc - vystava holubov 30.1 -31.1.2010 miskolc - vystava holubov 30.1 -31.1.2010

Z našich radov základnej organizácie svoje holuby prezentovali na výstave desiati holubári . Cenu „Miškolcký víťaz“ získali Božena Šafránková za modrého kariera, Jozef Suchý s egyptských swiftom, Jozef Hornyák s modrou košickou vysokoletkou a František Vasiľ s anglickým hrvoliakom. Očakávali sme väčšie zastúpenie našich plemien ako je košický kotrmeliak a aspoň jedného z radu východoslovenského kotrmeliaka. Samotná výstava bola asi pre slabú propagáciu a pomerne vysoké vstupné /1000.-Ft/ menej navštevovaná. Počas našej 6 hodinovej návštevy si ju prišlo pozrieť desať ľudí.


Peter Čeljuska - Združenie chovateľov Košice I. - odbor: Holuby