Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Východoslovenský kotrmeliak

kosicky kosicky1


Východoslovenský kotrmeliak je plemeno holubov všestranne výkonných kotrmeliakov orientálneho typu, ktorý sa na územie Východného Slovenska dostal z Malej a Prednej Ázie. Na území vzniku sa chová už 150 rokov pod názvami „pergov, pergő“ a pod, pričom od polovice minulého storočia ako orientálny kotrmeliak pančuškatý. V oblasti Košíc  najznámejšími chovateľmi boli bratia Farkašovci, školník Ranspek, Gejza Rolinger, Ivan Smolník, Ján Geci, Jozef Kateržábek. Ladislav Béreš a iní. V Prešove a okolí k najznámejším chovateľom patrili MUDr. Klein, Garbár, Dalion, Imrich Konkoľ a v Poprade Slaninka. Vždy si zachoval vysokú letovú a akrobatickú výkonnosť.
Oficiálne bolo toto plemeno uznané dňa 9.11. 2001 na Krajskej výstave v Košiciach. Najväčší podiel na uznaní tohto plemena mali Imrich Konkoľ, Jozef Karabaš, Milan Leško a  Pavol Dzureň. V Prešove je aj sídlo Klubu východoslovenských kotrmeliakov a kotrmeliakov orientálneho pôvodu, ktorého predsedom je MVDr. Jozef Tirpák

 Východoslovenské kotrmeliaky ovládajú pestrú paletu akrobatických prvkov a to od klasických kotrmelcov dozadu, dopredu, premety cez krídlo, premety okolo pozdĺžnej osy (mlynček), premety okolo zvislej osi (skrutkovica), točenie sa okolo jedného krídla, veslovanie a mnohé ďalšie. Hodnotí sa len kotrmelcovanie v šnúre (3 a viac premetov) a  kombinácia aspoň dvoch iných akrobatických prvkov (premety dopredu, premety cez krídlo, premety okolo pozdĺžnej osy, premety okolo zvislej osy (skrutkovica) Východoslovenské kotrmeliaky majú výborný orientačný zmysel a návrat domov zo vzdialenosti 30 km zvládne skoro každý holub. Pre hodnotenie kvality jednotlivca je prvoradý jeho akrobatický výkon, exteriér je druhoradý. Ako kotrmeliak orientálneho typu má chrbát širší, stredne dlhý s miernym sklonom, plynulo prechádzajúci do vyššie neseného chvosta, ktorého šírka je rovnaká so šírkou ramien, letky krídel nesené pod chvostom, avšak sa nedotýkajú zeme, jemnejšia hlava s mierne plochým temenom, perlovými očami, nie príliš hrubým krkom, nohy sú operené drobným perím až po svetlé pazúriky. Zobák je tiež svetlý. Chová sa v rozličných farbách a kresbách. Najcennejšie sú trojfarebné, ktorých chov je náročný z hľadiska genetického založenia.