Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


Košický kotrmeliak

kosicky kosicky1


Plemeno bolo vyšľachtené v Košiciach. Ide o vyslovene výkonné plemeno, aj keď ho chvatelia radi vystavujú a dokáže zaujať aj na výstavách. Kotrmelcuje okolo svojej priečnej osi dozadu. Veľmi sa podobá s Komárňanským kotrmeliakom, ale predstavuje celkom iné, samostatné plemeno. Kým komárňanský kotrmeliak je výstavný holub, košický si drží svoj výkonnostný štandard.

ŠTANDARD Svojím pôvodom nadväzuje na komárňanského kotrmeliaka. Pri šľachtení košickí holubiari použili cudziu krv, najmä sedmohradských kotrmeliakov. Košické kotrmeliaky sa vyznačujú nielen dobrými kotrmelcami, ale aj inými akrobatickými fingúrami. Poradie dôležitosti znakov pri posudzovaní: 1. hlava, pernaté ozdoby, postava 2. kresba, farba 3. zobák, obočnice a ostatné znaky 

EXTERIÉROVE ZNAKY:

HLAVA: nízko klenutá, mierne pretiahnutá, čelo so zobákom tvorí nerušenú obrysovú líniu, ktorá pokračuje plynule do záhlavia.

OČI: pri sedlatých ľadníkové, pri všetkých ostatných varietách i vrátane bielych perlové. 

OBOČNICE: jemné, úzke, hladké - živočervené. 

ZOBÁK: stredný, dlhý 12 až 14 mm, jasný, ružovkastý.

NADNOZDRIE: jemné, hladké, s bielym popraškom. 

KRK: kolmo nesený; široko vystupuje z trupu, ku hlave sa zužuje, hrdlo je jemne vykrojené. 

POSTAVA: stredne dlhá, širšia v prsiach, mierne dozadu sa zvažujúca. 

KRÍDLA: široké, k telu dobre priliehajúce; letky dobre rozložené, ľahko ležia na chvoste, nekrížia sa a sú o niečo kratšie ako chvost.

CHVOST: krátky, úzko zložený, nesený v priamej chrbtovej línii.

NOHY: krátke, neoperené, jasnočervené, jasné pazúriky. 

POSTOJ: nižší.

OPERENIE: vyžaduje sa krátke, široké, dobre priľahlé a pružné. 

PERNATÉ OZDOBY: záhlavie tvorí neveľkých chocholík, rozprestierajúci sa od ucha k uchu, mierne priliehajúci k hlave, na bokoch prechádza do malých nevýrazných ružičiek nepresahuje však hornú líniu hlavy

KRESBA: Jednofarebné kotrmeliaky sú na celom tele rovnako zafarbené. Sedlaté holuby majú biely základ doplnený farebnou kresbou,ktorá sa rozklladá na chocholíku krku, hrvoli a prsiach, sedle a na chvoste. Hraničná čiara na hlave ide od chocholíka až po podbradník bez prerušenia teda v priamke.

FARBA: sýta a čistá Farebné a kresbové variety: a) jednofarebné: biele, žlté, červené, modré, čierne b) pásavé: modré čiernopásavé, plavé hnedopásavé c) bielohroté: žlté, červené, modré, čierne d) fŕkané: žlté, červené, modré, čierne e) jarabé: modré f) sedlaté: žlté, červené, modré, čierne, strieborné.