Slovenský zväz chovateľov ZO.I. KošiceNAŠE ÚSPECHY NA EV NITRA 2009 V DŇOCH 20.-22.11.2009

 

Počet vystavovateľov holubov  : 32 členov

Počet vystavovaných holubov  : 208 ks

Európska medaila:

 
    Východoslovenský kotrmeliak- čierny  /Jozef Karabáš/

 

Európsky majster / kolekcia 4 ks/:

Debrecínsky kotrmeliak-žltý /Peter Samuelis/ Riman-biely  /Alfonz Bocko/ Anglický hrvoliak-biely /Boris Bocko/

Európsky šampion:

Debrecínsky kotrmeliak-čierno frkaný /Peter Samuelis/

Anglický hrvoliak-biely /Boris Bocko/

Košický kotrmeliak-biely /Mária Sedláková/

Anglický hrvoliak-malý biely /Dominika Bocková/

Čínsky holub-žltý /Pavol Lacko/

Čestné ceny získali:


Košický kotrmeliak-červený / Martin Lacko /
Košický kotrmeliak-modrý sedlatý /Michal Štefanko ml/
Košický kotrmeliak-žltý /Gejza Macko/
Slovenský vysokoletúň /Jozef Hýroš/
Riman-biely  /Alfonz Bocko/
Východoslovenský kotrmeliak- čierny  /Jozef karabáš/
Karier-žltý /Milan Kepšta/
Kyjevský letúň- modrý /Šándor Dóczy/
Hýľ- bronzový /Samuel Lukáč/
Debrecínsky kotrmeliak  7x /Peter samuelis/
Anglický hrvoliak  5x /Boris Bocko/

VŠETKÝM OCENENÝM SRDEČNE GRATULUJEME