Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


OZNAM

SZCH ZO I.Košice – Barca organizuje dňa:26.11.2016 /sobota/ v skorých ranných hodinách o 04.hod. ráno zájazd na : I. Medzinárodnú Výstavu Vyšehradskej štvorky a XIX. Celoštátnu výstavu zvierat 26. - 27. 11. 2016 na Výstavisku AGROKOMPLEX NITRA

Bližšie informácie


OZNAM

ZCH ZO I.Košice – Barca organizuje ODVOZ A DOVOZ ZVIERAT na: I. Medzinárodnú Výstavu zvierat Vyšehradskej štvorky a XIX. Celoštátnu výstavu zvierat 26. - 27. 11. 2016 na Výstavisku AGROKOMPLEX NITRA

Bližšie informácie


P O Z V Á N K A - V Ý S T A V A

SZCH ZO I. Košice usporiada dňa 10.12.2016 regionálnu súťaž v speve kanárikov

Miesto konania výstavy: Výstavný areál ZO I. Košice, Pri Pošte 2 Košice

Kontaktná osoba: p.Varga Pavol - tajomník, Prof. Kunák Ladislav

Program:
-> 8.00 – 12.30 hod. hodnotenie spevu kanárikov posudzovateľom bez prítomnosti verejnosti ,
-> 12.30 – 14.30 hod. vyhodnotenie súťaže a ukážka spevu najlepších kolekcií za prítomnosti verejnosti a posudzovateľa.

Copyright © 2006 - 2016 zchke.sk . All rights reserved