Slovenský zväz chovateľov ZO.I. Košice


P O Z V Á N K A - V Ý S T A V A

Slovenský zväz chovateľov ZO Geča Vás pozíva na: OBLASTNÚ VÝSTAVU ZVIERAT 12. -13.11.2016

Miesto konania výstavy: ihrisko Geča

Bližšie informácie

Výstavné podmienky

Prihláška - na vytlačenie


OZNAM

SZCH ZO I.Košice – Barca organizuje dňa:26.11.2016 /sobota/ v skorých ranných hodinách o 04.hod. ráno zájazd na : I. Medzinárodnú Výstavu Vyšehradskej štvorky a XIX. Celoštátnu výstavu zvierat 26. - 27. 11. 2016 na Výstavisku AGROKOMPLEX NITRA

Bližšie informácie


OZNAM

ZCH ZO I.Košice – Barca organizuje ODVOZ A DOVOZ ZVIERAT na: I. Medzinárodnú Výstavu zvierat Vyšehradskej štvorky a XIX. Celoštátnu výstavu zvierat 26. - 27. 11. 2016 na Výstavisku AGROKOMPLEX NITRA

Bližšie informácie


P O Z V Á N K A - V Ý S T A V A

Slovenský zväz chovateľov ZO I. Košice a Združenie chovateľov Košice I. organizuje:

OBLASTNÚ SÚŤAŽ V SPEVE KANÁRIKOV 30.12.2016

Miesto konania výstavy: Výstavný areál ZO I. Košice, Pri Pošte 2 Košice

Kontaktná osoba: p.Varga Pavol - tajomník, Prof. Kunák Ladislav

Copyright © 2006 - 2016 zchke.sk . All rights reserved